Espai Cardioprotegit

La Casa de la Música, Espai Cardioprotegit

 Amb la instal·lació d'un DEA (desfibril·lador extern automàtic) a la planta baixa de l'edifici, la Casa de la Música s'ha sumat a la llista d'espais de la ciutat que es consideren espais cardiprotregits. Una llista que va augmentant dia a dia tant a la ciutat com a la resta del territori.

Últimes Notícies