La Diputació i l'escola

Diputació i Escola

 

El passat 14 de juny de 2019 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona acordà la concessió de subvencions a ajuntaments per les activitats de les escoles de música de titularitat municipal de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, curs 2018-2019,

L'Ajuntament de Tortosa va presentar una sol·licitud per tal d'acollir-se a aquesta convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona. Segons l'acord de la Junta de Govern, la Diputació de Tarragona col·labora en el finançament de l'Escola Municipal de Música de Tortosa "Joan Lamote de Grignon" atorgant-li 10.591,16€